1/5

KRAKÓW

Ul. CEntralna

Na zlecenie Spółki PROINS S.A. projektujemy osiedle budynków wielorodzinnych wielosegmentowych z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. Inwestycja przewiduje powstanie ponad 300 lokali mieszkalnych.